Smart løft af tunge elementer med et løfteåg

På en arbejdsplads, hvor løft og flytning udgør en overvejende del af de daglige opgaver, er det vigtigt at have det rette materiel til rådighed. Det drejer sig især om arbejdspladser inden for brancher så som industri og produktion, lager og logistik, samt visse former for håndværk – for eksempel automekaniker værksteder. På disse arbejdspladser kan man simpelt hen ikke klare sig uden hjælpemidler, som kan lette de tunge løft, den vanskelige transport og den generelle materiale håndtering. Hvis disse opgaver skulle udføres manuelt, ville det koste en mangedobling af antallet af mandetimer forbrugt i løbet af arbejdsdagen, plus at effektiviteten ville falde drastisk. Derfor bør virksomheden prioritere at anskaffe aggregater, som kan løfte opgaverne og lette medarbejdernes arbejde i det daglige.

Større effektivitet og færre sygedage med de rette hjælpemidler på arbejdspladsen

Sørger man som ansvarlig for personalet for, at disse ikke lider unødig fysisk overlast på arbejdet, kan man tilmed spare mange sygedage og langtis sygemeldinger. Det er ikke ukendt, at nedslidning er et stort problem inden for arbejdspladser i industrien, lige som arbejdsskader i forbindelse med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og tunge løft desværre stadig ses ret ofte. Med de rette hjælpemidler – for eksempel løfteåg, eltaljer og lignende – kan du forebygge de sværeste skader, og dermed spare omkostningerne, som er forbundet ved uarbejdsdygtigt personel.

Løfteåg fra AL Lift – det fornuftige og sikre valg

AL Lift er leveringsdygtig i mange forskellige former for hjælpemidler til såvel industri og produktion som til bygge og anlæg samt håndværk. I det store sortiment af aggregater, som skal lette tilværelsen for de flittige hænder på arbejdspladserne rundt omkring, finder du de smarte løfteåg. Et løfteåg kan, ved hjælp af vakuum teknologi, sikkert og behændigt løfte tunge og vanskeligt håndterbare emner – i særdeleshed plader – på op til 24 ton. Du kan se de forskellige modeller af løfteåg på al-lift.com

Astrid Pedersen