Sådan får I folk til at ændre adfærd

Nudging handler om at få folk til at handle på en bestemt måde uden at fortælle dem direkte, hvad de skal gøre. Det kan kaldes for ’den usynlige hånd’ til at give folk et lille skub i en bestemt retning. Et eksempel på nudging kan være markering af fodspor på gulvet, der viser hen mod trappen i stedet for elevatoren for at få flere folk til at tage elevatoren. Et andet eksempel kan være markering ved hjælp af pullerter, der indikerer, hvor folk skal stille sig i kø eller parkere deres bil eller cykel.

Skab et naturligt flow

Mange mennesker bevæger sig i de samme mønstre, de er vant til, hvis de skal fra A til B. Uden at tænke over det følger folk ofte strømmen. Eller de orienterer sig meget kort for at gå i en bestemt retning. Hvis alle skulle bruge et kort for at komme ud af en bygning, ville der hurtigt opstå trafikprop, og flowet ville blive brudt af, at flere stoppede op for at orientere sig. Med pullerter og andre midler til nudging er det muligt at skabe et optimalt flow. Der skal ikke så meget til for at ændre adfærdsmønstre for at opnå et bestemt flow, hvis bare markeringen er tydelig og placeret optimalt.

Nudging øger trafiksikkerheden

Der er generelt meget vejarbejde i bybilledet, hvor der er behov for at omdirigere trafikken eller guide fodgængere og cyklister udenom, så det sker trygt og sikkert. En tydelig markering ved hjælp af pullerter og skilte er vigtigt for at øge trafiksikkerheden og undgå ulykker. Der findes forskellige slags pullerter. Nogle pullerter er stationære, mens andre er flytbare, så de nemt kan placeres der, hvor det giver bedst mening. De fås også i forskellige farver og med tydelige reflekser.

admin