Vvs Århus ved Gustafsen VVS

Når du køber nyt hus eller ny lejlighed, bør du altid sikre dig, at badeværelset og øvrige vådrum lever op til de krav, der findes på området. Et badeværelse bør være forsynet med såkaldt vådrumssikring i såvel vægge som gulve, således at risikoen for fugtskader fra badet minimeres. Samtidig bør rørledninger og samlinger være up to date. Et eroderet rør eller en samling, som ikke er monteret ordentligt, kan føre til store og omfattende skader. Skader, som kan være meget omkostningsfulde at dække, og som kan tage meget lang til at udbedre.

Få en professionel og autoriseret vvs’er til at varetage dine rør

De fleste vil ønske at skifte et badeværelse het ud, hvis dette er mere end 20 år gammelt. For det første vil man ønske et kønnere look, som man selv kan være med til at bestemme. For det andet er det ønskeværdigt at få trukket nye rør, og få udført den påkrævede vådrumssikring. Og i forbindelse med trækning af rør og evt. flytning af afløb skal man være opmærksom på, at det ikke er alting, man hverken kan eller må gøre selv.

Lige som med el-arbejde, skal der en autoriseret fagmand til. I dette tilfælde en vvs’er. Hvis der opstår skader som følge af, at man selv har forsøgt sig med rørtrækning eller flytning af afløb, kan man risikere at stå meget dårligt rent forsikringsmæssigt. Og det kan hurtigt gå hen og blive dyrt – især hvis skaden omfatter eventuelle underboers ejendom. Derfor er det en rigtig god idé, at du, når du skal have udført vvs arbejde, allierer dig med en dygtig vvs’er med erfaring inden for nye badeværelser.

Vvs Århus? Ring til Gustafsen VVS

Hos Gustafsen VVS finder du vvs’ere og blikkenslager med mange års erfaring fra generationer af professionelt vvs arbejde. Kig forbi gustafsenvvs.dk, hvis du har brug for en dygtig vvs’er i Århus.

Astrid Pedersen