Vakuumløfter – når du vil skåne dit mandskab ved lægning af fliser

Løft af tunge, besværlige og porøse emner indebærer flere risici, end man umiddelbare vil tro. Selv om du måske ikke kan se problemet i at løfte en enkelt flise og manuelt transportere den fra sted til sted, skal du forestille dig at gentage processen for måske hundredevis af fliser i løbet af en arbejdsdag. Dette vil straks være en helt anden snak – og det er næsten garanteret, at du vil kunne mærke belastningen på din krop i mange dage efter, uanset i hvor god form, du er. Fliser og andre former for belægnings elementer, som er fremstillet af beton, er som oftest meget tunge.

Dertil kommer, at fliser, chausset sten og belægnings sten sjældent er forsynet med håndtag eller greb, som kan lette håndteringen af dem. Sidst, men ikke mindst, er fliser for det meste temmelig skrøbelige – hvis man taber en beton flise fra bare en halv meters højde, er sandsynligheden for, at den flækker, og herefter er ubrugelig, stor. Og taber man den ned over en ubeskyttet fod, er der risiko for, at det ikke kun er flisen, der knuses.

Arbejdsskader er omkostningsfulde for arbejdsgiver og medarbejder

At tabe en flise ned over sin fod, eller få en finger i klemme, er én ting. Denne type skader er forholdsvis almindelige på danske arbejdspladser, men ikke nær så udbredte som de øvrige skader, man kan pådrage sig ved de tunge løft. Ud over den uundgåelige nedslidning af ryg, skuldre, knæ og ankler, som vil forekomme, når man i mange år har brugt kroppen uhensigtsmæssigt – for eksempel i forbindelse med tunge løft og gentagne, monotone bevægelser – kan man også risikere forstrækninger, forstuvninger, og fibersprængninger, som kan føre til ugevis af immobilitet og nedsat arbejdsevne. Og dette kan komme til at koste arbejdsgiver dyrt.

Hvis du som arbejdsgiver i bygge og anlægs branchen ønsker at undgå lange sygemeldinger som følge af arbejdsskader, bør du sikre dig, at dine medarbejdere har det rette værktøj til rådighed. Herunder hører aggregater til hjælp ved tunge løft og håndtering af materiel. Hvis du sørger for, at dine medarbejdere har smarte løfteredskaber til rådighed – og ved, hvordan man bruger dem – vil du kunne skåne dine medarbejderes helbred, så du på sigt kan undgå hurtig nedslidning og manglende arbejdsdygtighed.

Undgå de opslidende, forkerte løft – anvend en vakuumløfter til fliser

Hvis din virksomhed fortrinsvis arbejder med anlæg, hvor der skal lægges mange fliser eller andre typer belægning, kan du optimere arbejdet betydeligt med en vakuumløfter fra AL Lift. AL Lift er leveringsdygtige i rigtig mange forskellige former for hjælpemidler til brancher, hvor tunge løft og materiel håndtering er en del af hverdagen – for eksempel bygge og anlægs branchen, industri og produktion, samt lager og logistik. Den smarte vakuumløfter kan løfte tunge emner sikkert og let, uden at medarbejderen behøver at belaste sin krop. En vakuumløfter er et genialt hjælpemiddel, når der for eksempel skal lægges fliser, da den kan styres meget præcist – og du risikerer ikke at tabe den tunge og skrøbelige flise midt i processen.

Du kan læse mere om vakuumløfter og andre løfteredskaber på al-lift.com

Astrid Pedersen