Løftevogne med vakuum teknologi på Asp-produkt.dk

Når man arbejder inden for et erhverv, hvor der forekommer mange tunge løft i uhensigtsmæssige stillinger, kan man risikere at pådrage sig skader. Især inden for områder som for eksempel bygge og anlæg, vej og park, og visse typer håndværk, industri, produktion eller lager forekommer mange af denne type løft. Og tunge emner er ofte samtidig både skrøbelige og vanskelige at håndtere – for eksempel glasruder, fliser af beton, eller kantsten.

Ineffektive løft – farlige og ressourcekrævende

Et eksempel på en opgave, som både kræver ressourcer og er potentielt farlig for medarbejderne, er løft og flytning af brønddæksler. Brønddæksler er som oftest placeret under jordniveau, og er samtidig ikke forsynet med greb eller øskner til fastgørelse af kroge. Dette betyder, at de skal løftes op ved hjælp af en løftestang, og flyttes manuelt. Til denne type opgave skal der typisk bruges to eller flere mand – og så risikerer man stadig at eller flere medarbejdere pådrager sig skader i form af klemte fingre eller fødder, eller overbelastning af ryg, skuldre eller knæ.

Få effektiv hjælp til løfte- og flytte opgaver med udstyr fra ASP Produktudvikling

Hvis du gerne vil undgå at udsætte dit mandskab for risikoen for at pådrage sig skader ved løft, findes der en række hjælpemidler. ASP Produktudvikling har igennem mange år specialiseret sig i udvikling af løftevogne og andre hjælpemidler til løft og flytning af tunge eller porøse emner. Disse hjælpemidler baseret sig på hydrauliske principper og vakuum teknologi – og kan spare dig for mange mandetimer samt unødigt slid på dit mandskab. Se for eksempel den smarte løftevogn til brønddæksler – her kan du virkelig spare både tid og ressourcer, og samtidig skåne din medarbejders krop. Løftevognen er enmands betjent, og løfter og flytter nemt og hurtigt brønddæksler.

Se løftevognen og mange andre praktiske hjælpemidler på asp-produkt.dk

Astrid Pedersen